Formalny sposób siedzenia na podłodze w pozycji klęczącej.