Tomek, Dominika i Damian próba synhronizacji w Kyogi

Tomek, Dominika i Damian próba synhronizacji w Kyogi