Historia – 2006-04-29

Historia – 2006-04-29

Dzięki rozległym kontaktom naszego Nauczyciela byliśmy zapraszani na najróżniejsze imprezy związane z Japonią. A jeśli było tam jakieś budo – to my prawie obowiązkowo. W roli konferansjera – Arek Staniak. Janusz Michalewski do pary.