Kyudo na świecie

Home Kyudo na świecie

Europejska Federacja Kyudo

EKF powstało w 1980 roku.
Obecnie zrzesza 23 kraje w tym (od 2015 roku) – Polskę. Dwa kolejne kraje mają status członka stowarzyszonego.

Międzynarodowa Federacja Kyudo

IKYF powstała w 2006 roku. Wśród 28 pełnoprawnych członków od 2018 roku jest Polska. Oprócz tego IKYF współpracuje z 19 krajami które jeszcze nie są stowarzyszone.

Japońska Federacja Kyudo

ANKF powstała w 1949 roku. Największa na świecie organizacja kyudo (ponad 135.000 osób, 47 organizacji krajowych). Na stronie ANKF jest m.in. świetna mapa kyudojo.