歩き方
chodzenie, sposób chodzenia, jeden z ośmiu podstawowych ruchów (kihon dosa)