中て弓
osoba, która ignoruje podstawowe zasady wykonania dobrego strzału i jest zainteresowana tylko trafieniem w mato;
łuk posiadający niedozwolone oznaczenia ułatwiające trafianie