fudeko ire

筆粉いれ
pojemnik na fudeko, czasem bardzo cenny