hi-no-wa

日輪 Pierścień słoneczny. Górny pierścień cięciwy zakładany na 末弭 Ura-Hazu łuku. Zazwyczaj występuje w kolorze czerwonym.