末弭 Górny koniec łuku na który zakłada się pierścień słoneczny hi-no-wa cięciwy.