炙箆, 焙箆
brązowy (opalany, wędzony) szaft bambusowej strzały