ashitsukebushi

Home ashitsukebushi

Czwarty węzeł tuż nad yazuridou po stronie todake na takeyumi.