中る
uderzać, trafiać – forma nieprzechodnia czasownika. Określenie strzału, który trafił w cel naturalnie (samodzielnie).