後立
podczas zawodów lub egzaminów – kolejne (następne) tachi w kolejce do wejścia