会わせ離れ
nieprawidłowe hanare, które jest wykonywane wyłącznie przez ruch obu rąk, bez nobiai