bi

Home bi

Piękno doskonałe, najwyższy stopień znaczeniowy.