出木
nieprawidłowy kształt łuku, cięciwa przechodzi w osi łuku lub po jej lewej stronie