入来 Prawidłowy kształt łuku, cięciwa przechodzi na prawo osi łuku.