Hanshi

Suzuki Mitsunari

Urodził się w Hachinohe (Aomori) w 1925 r. Był prezesem ANKF (2006–2012) i prezesem Międzynarodowej Federacji Kyudo. Od 1960 roku uczestniczył 14 razy w Mistrzostwach Japonii. Wygrał dwa razy, trzy razy był na drugim miejscu, jeden na trzecim. Na olimpiadzie w Tokio (1964) brał udział jako jeden z przedstawicieli w pokazie łucznictwa.

Od 2015 r . odbywa się „Turniej Kyudo o puchar Hanshi Suzuki Mitsunari”.