Taihai – tempo turniejowe

Kyogi no maai

Fazy strzału w tempie turniejowym (Kyogi)
 OmaeNibanSanbanYonbanOchi
HayaNiezwłocznie wykonuje procedurę.Wstaje gdy Omae zakończy Dozukuri.
Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału omae.
Wstaje na Uchiokoshi Omae.
Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału Niban.
Wstaje na Uchiokoshi Niban.
Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału Sanban.
Wstaje na Uchiokoshi Sanban.
Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału Yonban.
OtoyaNa dźwięk strzału Sanban stawia łuk, zakłada strzałę i czeka.
Na dźwięk strzału Yonban wstaje.
Na dźwięk strzału Ochi wykonuje Uchiokoshi.
Stawia łuk równocześnie z Omae, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje gdy Omae zakończy Dozukuri. Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału Omae.
Stawia łuk na dźwięk strzału Yonban, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje na Uchiokoshi Omae.
Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału Niban.
Na dźwięk strzału Ochi stawia łuk, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje na Uchiokoshi Niban.
Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału Sanban.
Niezwłocznie po zakończeniu strzału stawia łuk, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje na Uchiokoshi Sanban.
Wykonuje Uchiokoshi na dźwięk strzału Yonban.
W przypadku gdy grupa (Tachi) liczy mniej osób sekwencja czynności ulega zmianie. W czasie strzelania Haya Ochi wstaje na Uchiokoshi strzelca znajdującego się 2 miejsca przed nim, a Uchiokoshi wykonuje na
dźwięk strzału strzelca stojącego tuż przed nim. Podobnie postępuje przedostatni w grupie. W czasie strzelania Otoya sekwencja jest taka sama jak podczas Haya z tym, że Omae stawia łuk na dźwięk strzału strzelca za nim, a wstaje na dźwięk strzału Sanban i niewłocznie wykonuje procedurę. Przedostatni czeka na dźwięk strzału ostatniego przed postawieniem łuku. Przedostatni i ostatni wstają i wykonują uchiokoshi odpowiednio do zachowania strzelców znajdujących się 2 miejsca przed nimi.
Następna grupa wchodzi do Shajo na dźwięk drugiego strzału strzelca stojącego 2 pozycje przed Ochi i podchodzi do Honza, na dźwięk drugiego strzału Ochi wykonuje ukłon i podchodzi do Shai.
Wydłużenie czasu wykonania poszczególnych czynności zakłóca wykonanie procedury.