Taihai – tempo egzaminacyjne

Shinsa no maai

Fazy strzału w tepie egzaminacyjnym (Shinsa)
 OmaeNibanSanbanYonbanOchi
HayaNiezwłocznie wykonuje procedurę.Wstaje gdy omae zakończy Dozukuri.
Wykonuje Torikake, a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Omae.
Wstaje na dźwięk strzału Omae.
Wykonuje Torikake a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Niban.
Wstaje na dźwięk strzału Niban.
Wykonuje Torikake, a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Sanban.
Wstaje na dźwięk strzału Sanban.
Wykonuje Torikake, a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Yonban.
OtoyaNa dźwięk strzału Yonban stawia łuk, zakłada strzałę i czeka.
Na dźwięk strzału Ochi wstaje i niezwłocznie kontynuuje procedurę.
Stawia łuk równocześnie z Omae, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje gdy Omae zakończy Dozukuri.
Wykonuje torikake, a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Omae.
Stawia łuk równocześnie z Omae, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje na dźwięk strzału Omae.
Wykonuje Torikake, a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Niban.
Na dźwięk strzału Ochi stawia łuk, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje na dźwięk strzału Niban.
Wykonuje Torikake, a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Sanban.
Niezwłocznie po zakończeniu strzału stawia łuk, zakłada strzałę i czeka.
Wstaje na dźwięk strzału Sanban.
Wykonuje Torikake, a następnie Uchiokoshi na dźwięk strzału Yonban.
W przypadku gdy grupa (Tachi) liczy mniej osób sekwencja czynności przedostatniego i ostatniego strzelca ulega zmianie. W czasie strzelania Haya Ochi wstaje na dźwięk strzału strzelca znajdującego się 2 miejsca przed nim, a Torikake wykonuje na dźwięk strzału strzelca stojącego tuż przed nim. Podobnie postępuje przedostatni w grupie. W czasie strzelania Otoya sekwencja jest taka sama jak podczas Haya z tym, że Omae stawia łuk na dźwięk strzału przedostatniego, a przedostatni czeka na dźwięk strzału ostatniego przed postawieniem łuku.